top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ο "Κυλικείο" είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου, 

το οποίο ανήκει στην Εταιρεία A. Κοϊμτζόγλου και ΣΙΑ Ο.Ε., έχει έδρα την Κομοτηνή στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 32, και ΔΟΥ Κομοτηνής.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης και Πώλησης, 

διέπουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Εταιρείας και του εκάστοτε φυσικού προσώπου 

που επιθυμεί να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας και να προβεί σε αγορά των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής.

Για να μπορεί να έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ο επισκέπτης 

καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης 

καθώς με την είσοδο του τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους αυτούς.

Προ της χρήσης της ιστοσελίδας, η εταιρεία συνιστά και προτρέπει όλους τους επισκέπτες 

και πελάτες να διαβάσουν με επιμέλεια τους παρόντες όρους πώλησης 

ιδιαίτερα αναφορικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και την πολιτική τιμών και πληρωμών 

καθώς και να επισκέπτονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα 

για την εξέταση τυχόν τροποιήσεων των παρόντων όρων. 

Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε από τους όρους χρήσης 

και τις πολιτικές, αναφορές, δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που περιγράφονται στους παρόντες όρους χρήσης, 

παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Κάθε Πελάτης που προβαίνει σε αγορά προϊόντων από την Ιστοσελίδα 

θεωρείται ότι έχει πλήρως και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, 

ως ενδεχόμενα τροποποιημένοι ισχύουν κατά την ημέρα της παραγγελίας.

Οι παρόντες "Γενικοί Όροι Χρήσης" μπορούν να τροποποιηθούν αυτεπάγγελτα και χωρίς προειδοποίηση.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας Κυλικείο απευθύνεται μόνο σε ενήλικες (18 ετών και άνω), 

οι οποίοι έχουν δικαίωμα και δικαιοπρακτική ικανότητα, 

οι οποίοι υποχρεούνται να μας παρέχουν ορθά και με πλήρη ακρίβεια προσωπικά στοιχεία, 

όπως το email, την διεύθυνση στην οποία θα παραδοθεί η παραγγελία, ονοματεπώνυμο και άλλα. 

Επίσης αποδέχεστε ότι δικαιούμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας 

στα στοιχεία που έχετε υποβάλει σε εμάς κατά την παραγγελία σας, 

μόνον αναφορικά με την διεκπαιρέωση της παραγγελίας σας.

Επιπλέον σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο μας εξουσιοδοτείται να προβαίνουμε σε πιστωτικούς ελέγχους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

Το Κυλικείο διασφαλίζει (σύμφωνα με την εκάτοτε νομοθεσία) 

την εχεμύθια των προσωπικών δεδομένων, 

η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία των εγγεγραμένων 

και μή πελατών μας, δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους, 

να χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα ή και να παραχωρηθούν.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Payment Methods

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογότυπα κ.α 

προστεύονται από το ελληνικό δίκαιο στις σχετικές διατάξεις "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας". 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνον στις περιπτώσεις που έχει από κοινού συμφωνηθεί.

Όλα τα είδη που προμηθευόμαστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι 100% αυθεντικά. 

Γενικότερα στο Κυλικείο καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια 

με το φωτογραφικό υλικό και τις περεταίρω πληροφορίες 

να δίνουμε όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα του εκάστοτε προϊόντος. 

Ωστόσο οι εικόνες δεν αποτελούν παρά μια αναπαράσταση του προϊόντος 

και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με το πραγματικό. 

Ως εκ τούτου το Κυλικείο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ανακρίβειες, ασάφειες ή παραλήψεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, οι φωτογραφίες, τα κείμενα, τα λογότυπα κ.α 

προστεύονται από το ελληνικό δίκαιο στις σχετικές διατάξεις "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας". 

Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους μόνον στις περιπτώσεις που έχει από κοινού συμφωνηθεί.

Όλα τα είδη που προμηθευόμαστε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι 100% αυθεντικά. 

Γενικότερα στο Κυλικείο καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια 

με το φωτογραφικό υλικό και τις περεταίρω πληροφορίες 

να δίνουμε όσο το δυνατό καλύτερη εικόνα του εκάστοτε προϊόντος. 

Ωστόσο οι εικόνες δεν αποτελούν παρά μια αναπαράσταση του προϊόντος 

και ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις σε σχέση με το πραγματικό. 

Ως εκ τούτου το Κυλικείο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τυχόν ανακρίβειες, ασάφειες ή παραλήψεις.

bottom of page